[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net

 

บทความ (knowledge)

 
  

30 / มี.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวาดภาพ ระบายสี (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา : สังวาล ปัญญาหล้า  [เข้าชม 409 ]

 Rating :
 • Currently 3.29/5
6 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นางสาวยุพดี ศิรินาม ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม “แม่จ้องบวร” โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และความสุข  [เข้าชม 470 ]

 Rating :
 • Currently 2.69/5
3 / ก.พ. / 2557 : KM ระดับภาค
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 615 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5
3 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 507 ]

 Rating :
 • Currently 3.17/5
7 / ธ.ค. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ผู้อำนวยการคนใหม่  [เข้าชม 495 ]

 Rating :
 • Currently 3.63/5
30 / พ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
เป็นนักปราชญ์ด้านสังคมศึกษา : การเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบ EBE (English Bilingual Education)

เรื่องแม่จ้องรวมใจ มุ่งมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานและเรียนรู้จากวันลอยกระทง โดยอ.สิริรัตน์ ภาวะเดช..  [เข้าชม 1125 ]

 Rating :
 • Currently 2.83/5
21 / พ.ย. / 2556 : km ศน.ไพโรจน์
หลักสูตรอาเซียนแกนกลาง สู่การกำหนดสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา

ASEAN Curriculum Sourcebook  [เข้าชม 428 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5
16 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
งานเลี้ยงส่ง..ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

รองฯอวยชัย ศรีตระกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.34  [เข้าชม 365 ]

 Rating :
 • Currently 3.50/5
15 / พ.ย. / 2556 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Loy Krathong Festival

ข้อมูลเกี่ยวกับวันลอยกระทง จุดประสงค์ของการลอยกระทง  [เข้าชม 381 ]

 Rating :
 • Currently 3.08/5
14 / พ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง  [เข้าชม 558 ]

 Rating :
 • Currently 4.22/5
11 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)

ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  [เข้าชม 265 ]

 Rating :
 • Currently 2.29/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) : น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  [เข้าชม 398 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว : การบริหารจัดการแบบองค์รวม (Whole School Approach)  [เข้าชม 697 ]

 Rating :
 • Currently 2.50/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย..นางอัมภาพร อาทิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง : อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2555  [เข้าชม 1690 ]

 Rating :
 • Currently 3.08/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนหมู่บ้านสกหรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 : การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน  [เข้าชม 218 ]

 Rating :
 • Currently 3.17/5
4 / ต.ค. / 2556 : KM ศน.อรรณพ
แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา

แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา ....โดย ศน.อรรณพ  [เข้าชม 1127 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
4 / ต.ค. / 2556 : KM ศน.อรรณพ
หลักการเขียนลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา

หลักการเขียนลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา ที่ถูกต้องตามหลักการเขียน 21ข้อ  [เข้าชม 320 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
12 / ก.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ความรู้รอบตัว 415 ข้อ

อ่านประดับความรู้ก่อนสอบ  [เข้าชม 506 ]

 Rating :
 • Currently 2.36/5
27 / ส.ค. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
อนุบาล 1-2-3 การเรียนการสอนต่างกันอย่างไร

การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยอนุบาล 1-2-3  [เข้าชม 340 ]

 Rating :
 • Currently 2.82/5
23 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.เล็ก
test

มีเนื้อหาแล้วก็ลบบทความนี้ได้เลย  [เข้าชม 516 ]

 Rating :
 • Currently 2.56/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายอภิรัฐ ศรีสุข

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายชัยวัตร์ เทพวงค์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
10 / ก.ย. / 2557 : KM ศน.อ้วน
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 130 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

ดูทั้งหมด -->
29 / ต.ค. / 2557 : KM ศน.จุ๋ม
ไฟล์ทุกไฟล์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต  [เข้าชม 53 ครั้ง ]  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 123 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 241 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
21 / พ.ย. / 2556 : km ศน.ไพโรจน์
หลักสูตรอาเซียนแกนกลาง สู่การกำหนดสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา  [เข้าชม 428 ครั้ง ]  
ASEAN Curriculum Sourcebook

ดูทั้งหมด -->
4 / ส.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
Best Practice  [เข้าชม 392 ครั้ง ]  
การจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

3 / ส.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
VTR นำเสนอโรงเรียนสุจริต  [เข้าชม 173 ครั้ง ]  
สรุปกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 88 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 92 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 114 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 8274 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 14153 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 / ก.ค. / 2554 : ผลงานน่าชื่่นชม
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว  [เข้าชม 4248 ครั้ง ]  
น้ำยาล้างจาน เป็นสารช่วยชำระล้าง ภาชนะต่างๆ ซึ่งมีน้ำมะนาวเป็นส่วนผสมของน้ำยา จุดประสงค์หลักของน้ำยาล้างจานสูตรมะนาว เป็นน้ำยาล้างจานที่ใช้ชำระล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือ หลังจากที่ประกอบปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารเสร้จแล้ว


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info