[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net

 

บทความ (knowledge)

 
  

21 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน

พัฒนาการสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน  [เข้าชม 484 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.แม่ออน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สู่องค์รวม ตอนที่ 4

Pornphan Model  [เข้าชม 441 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
5E วิถีไทลื้อ

โรงเรียนบ้านลวงเหนือจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5E วิถีไทลื้อ  [เข้าชม 246 ]

 Rating :
 • Currently 2.71/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
Science show

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับภาคเหนือ  [เข้าชม 328 ]

 Rating :
 • Currently 2.43/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
แผนที่ความคิด พิชิตการจับใจความ

เทคนิคการจับใจความ หรือสรุปเรื่องราวให้ได้ผล และผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ "การใช้เทคนิคแผนที่ความคิด" หรือ "Mind Mapp"  [เข้าชม 928 ]

 Rating :
 • Currently 2.33/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
Best Practice สุขศึกษา พละศึกษา

กิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกำลังกาย  [เข้าชม 1051 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การพัฒนาสื่อประกอบการสอน WBI ครูศิวิไล มงคล

เว็บช่วยสอน (WBI) เรื่องการสร้างสรรค์งานนำเสนอ  [เข้าชม 545 ]

 Rating :
 • Currently 2.69/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน  [เข้าชม 148 ]

 Rating :
 • Currently 1.86/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
best Pracetice คณิตศาสตร์

กระบวนการ 5 S ตามทฤษฎี Constructionism  [เข้าชม 685 ]

 Rating :
 • Currently 2.83/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
Best Of Changkean by Anneloyal

สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  [เข้าชม 284 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
Best Practice

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชลประทานผาแตก  [เข้าชม 198 ]

 Rating :
 • Currently 2.70/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
Best Practice วิทยาศาสตร์

กิจกรรมหนึ่งสัปดาห์หนึ่งการทดลองวิทยาศาสตร์  [เข้าชม 415 ]

 Rating :
 • Currently 2.89/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศบูรณาการการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณกาการรักษ์โลกให้น่าอยู่  [เข้าชม 288 ]

 Rating :
 • Currently 2.17/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี

การพัฒนาชุดการสอนเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี  [เข้าชม 370 ]

 Rating :
 • Currently 3.13/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ มลชญา หินศรีสุวรรณ

นักเรียนระดับชั้นป.๔-๖โรงเรียนวัดร้องอ้อ ชนะเลิศการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับเขตพื้นที่  [เข้าชม 387 ]

 Rating :
 • Currently 2.88/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.สันกำแพง
เกษตรอินทรีย์ คณิตชนก คำเขียว

เกษตรอินทรีย์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 446 ]

 Rating :
 • Currently 2.36/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การฝึกพิมพ์สัมผัส นายณัฐวุฒิ ปาทา โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกพิมพ์สัมผัส (พิมพ์2001) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถพิมพ์สัมผัส ได้อย่างถูกต้องและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์  [เข้าชม 219 ]

 Rating :
 • Currently 1.75/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับชาติ
Best - Practice กิจกรรมการสอนศิลปะ โดยครูพิศมัย เทวาพิทักษ์

กิจกรรมการสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์  [เข้าชม 997 ]

 Rating :
 • Currently 2.67/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทยสายใยแห่งการเรียนรู้

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านนาฏศิลป์ไทย  [เข้าชม 433 ]

 Rating :
 • Currently 3.20/5
19 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับภาค
นพดล ศิวานนท์ :โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ Internet online ช่วยสอน

คณะครูได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันอย่างหลากหลาย แนะนำ เว็ปไซค์ที่ เกี่ยวข้อง นำไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  [เข้าชม 585 ]

 Rating :
 • Currently 3.67/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายสินอาจ ลำพูนพงศ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายอภิชาติ รัตนยรรยง

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 4725 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.จุ๋ม
การอบรมฯ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  [เข้าชม 54 ครั้ง ]  
โดยมีผศ.จิตราภรณ์ สุทธาวาส และ อ.กานต์ อนุกูลวรรณกะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 139 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 49 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
21 / พ.ย. / 2556 : km ศน.ไพโรจน์
หลักสูตรอาเซียนแกนกลาง สู่การกำหนดสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา  [เข้าชม 253 ครั้ง ]  
ASEAN Curriculum Sourcebook

ดูทั้งหมด -->
8 / ก.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ทดสอบระบบ  [เข้าชม 38 ครั้ง ]  
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ2

8 / ก.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ทดสอบระบบ  [เข้าชม 36 ครั้ง ]  
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ

ดูทั้งหมด -->
8 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ทดสอบระบบ  [เข้าชม 30 ครั้ง ]  
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ

8 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ทดสอบระบบ  [เข้าชม 31 ครั้ง ]  
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต3

8 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ทดสอบระบบ  [เข้าชม 31 ครั้ง ]  
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต2

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 4619 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 6289 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 / ก.ค. / 2554 : ผลงานน่าชื่่นชม
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว  [เข้าชม 3884 ครั้ง ]  
น้ำยาล้างจาน เป็นสารช่วยชำระล้าง ภาชนะต่างๆ ซึ่งมีน้ำมะนาวเป็นส่วนผสมของน้ำยา จุดประสงค์หลักของน้ำยาล้างจานสูตรมะนาว เป็นน้ำยาล้างจานที่ใช้ชำระล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือ หลังจากที่ประกอบปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารเสร้จแล้ว


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info