[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net

 

บทความ (knowledge)

 
  

3 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.จุ๋ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  [เข้าชม 294 ]

 Rating :
 • Currently 2.78/5
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English

ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่  [เข้าชม 638 ]

 Rating :
 • Currently 2.07/5
19 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.จุ๋ม
คู่มือหลักสูตรอาเซียน

และแนวทางการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาเซียน  [เข้าชม 494 ]

 Rating :
 • Currently 2.69/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 462 ]

 Rating :
 • Currently 2.42/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.แม่ออน
Best Practice "การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน"

นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 436 ]

 Rating :
 • Currently 2.87/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ฺBest Practice “โรงเรียน ประสานบ้าน เพื่อพัฒนาการของลูก”

นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 648 ]

 Rating :
 • Currently 2.35/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ฺBest Practice "อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย"

นางอัมภาพร อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 601 ]

 Rating :
 • Currently 2.42/5
13 / พ.ค. / 2557 : km อ.ดอยสะเก็ด
ฺฺBest Practice "น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง"

นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  [เข้าชม 708 ]

 Rating :
 • Currently 2.50/5
30 / มี.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวาดภาพ ระบายสี (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา : สังวาล ปัญญาหล้า  [เข้าชม 689 ]

 Rating :
 • Currently 2.38/5
6 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นางสาวยุพดี ศิรินาม ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม “แม่จ้องบวร” โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และความสุข  [เข้าชม 761 ]

 Rating :
 • Currently 2.36/5
3 / ก.พ. / 2557 : KM ระดับภาค
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 874 ]

 Rating :
 • Currently 2.21/5
3 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 1078 ]

 Rating :
 • Currently 2.78/5
7 / ธ.ค. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ผู้อำนวยการคนใหม่  [เข้าชม 741 ]

 Rating :
 • Currently 3.20/5
30 / พ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
เป็นนักปราชญ์ด้านสังคมศึกษา : การเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบ EBE (English Bilingual Education)

เรื่องแม่จ้องรวมใจ มุ่งมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานและเรียนรู้จากวันลอยกระทง โดยอ.สิริรัตน์ ภาวะเดช..  [เข้าชม 2317 ]

 Rating :
 • Currently 2.42/5
21 / พ.ย. / 2556 : km ศน.ไพโรจน์
หลักสูตรอาเซียนแกนกลาง สู่การกำหนดสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา

ASEAN Curriculum Sourcebook  [เข้าชม 710 ]

 Rating :
 • Currently 2.41/5
16 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
งานเลี้ยงส่ง..ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

รองฯอวยชัย ศรีตระกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.34  [เข้าชม 634 ]

 Rating :
 • Currently 2.73/5
15 / พ.ย. / 2556 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Loy Krathong Festival

ข้อมูลเกี่ยวกับวันลอยกระทง จุดประสงค์ของการลอยกระทง  [เข้าชม 526 ]

 Rating :
 • Currently 3.00/5
14 / พ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง  [เข้าชม 819 ]

 Rating :
 • Currently 2.89/5
11 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)

ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  [เข้าชม 407 ]

 Rating :
 • Currently 2.08/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) : น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  [เข้าชม 569 ]

 Rating :
 • Currently 2.45/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายอภิรัฐ ศรีสุข

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายชัยวัตร์ เทพวงค์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
แผนที่เขตบริการ
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 14242 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
25 / ก.ค. / 2558 : KM ศน.จุ๋ม
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขันพื้นฐาน  [เข้าชม 6 ครั้ง ]  
11-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 638 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 594 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 189 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
22 / ม.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
กิจกรรมลูกเสือไทยพอเพียง  [เข้าชม 268 ครั้ง ]  
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ในนามตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม เขต ๑ได้นำผลงานกิจกรรมลูกเสือไทยพอเพียงเข้าร่วมแสดง ในงานทศวรรษพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชสุดา

4 / ส.ค. / 2557 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
Best Practice  [เข้าชม 891 ครั้ง ]  
การจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 466 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 472 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 511 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 9072 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 14808 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info